Erasmus+

Erasmus+
Key Tutor - A tool and education guidance to enhance key competences

More...

Tiltas
The Bridge - raise prosperity of the children of the Community of Utena region by the way of implementing the programmes of the children‘s day care center.

More...

Mokymai (2)

Šeimos gerovės laboratorija
Universalusis daugiafunkcis centras – NVO ir valstybinio sektoriaus praktinio bendradarbiavimo laboratorija (Šeimos gerovės laboratorija).

VšĮ Skudutiškio akademijos veiklų plėtra
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa.

Pasikeitimas patirtimi vystant kaimo šeimų socialinę-ekonominę atsakomybę Europoje (FAMILY-SER)
Mokymosi visą gyvenimą programa / Grundtvig mokymosi partnerystės.

I am not scared (Aš nebijau)
Mokymosi visą gyvenimą programa / Skersinė programa

Praktinis pasikeitimas patirtimi apie tutorystę Europoje
Mokymosi visą gyvenimą programa / Leonardo da Vinči

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, teikiant popamokines vaikų priežiūros paslaugas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa/Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas

Kompetencijų pripažinimas – šeimos ir karjeros suderinimo plėtrai
Europos bendrijų iniciatyva EQUAL

Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse

  • Būkime stiprūs
  • Mūsų tiltas
  • Dubingių spindulėliai

Vasaros stovyklos

Nacionalinė vaikų dienos centrų programa